EmailEmail: info@tnlexpress.com

090 966 1034 - 028 6292 0892

vi en
Điều khoản
PHỤ PHÍ VÙNG XÂU, VÙNG XA (NẾU CÓ)

DHL

18.5%

Fexdex

15.75% tính đến hết 06/07

UPS

16.25% Tính đến hết 06/07

TNT

15.75 % Tính đến hết 06/07

TNL

17.5 %

Zalo