Tra cứu vận đơn


Điền mã vận đơn dưới đây:

  • TNL
  • FedEx
  • TNT
  • Ups
  • DHL

Quy định về khiếu nại, bồi thường

Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối bưu gửi quốc tế là 10 đến 15 ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.

1. Điều kiện chấp nhận khiếu nai bưu gửi.

- Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với bưu gửi quốc tế là 10 đến 15 ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.

- Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình.

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

- Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu gửi TNL bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu gửi TNL bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu gửi TNL có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

- Bưu gửi TNL có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu gửi TNL gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận.

- Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi TNL khai giá .

- Bưu gửi TNL khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu gửi TNL quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý của Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi TNL gây nên.

3. Nguyên tắc bồi thường

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

- Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam.

- Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. 

- Đối với bưu gửi TNL gửi từ Việt Nam đi quốc tế, nếu phải bồi thường, Công ty CPN quốc tế TNL chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền đang ở tại Việt Nam.

 

0909661034
Liên hệ với chúng tôi
P.CSKH - (028)62920892
My status
P.Kinh Doanh - (028) 62920899
My status
P.Kế Toán - (028) 62920898
My status
icon-phone 0982892672

icon-skypeMr.Luân (Zalo – Viber)

icon-dienthoai (+84) 0982892672

icon-mail nfo.sgnexpress@gmail.com

icon-skypeMr.Trưởng

icon-dienthoai (+84) 0968852598

icon-mail info.sgnexpress@gmail.com

facebook
Zalo