EmailEmail: info@tnlexpress.com

090 966 1034 - 028 6292 0892

vi en
Điều khoản
CÁCH QUY ĐỔI HÀNG HÓA NHẸ, CỒNG KỀNH

CÁCH QUY ĐỔI HÀNG HÓA NHẸ, CỒNG KỀNH

Đối với hàng hóa nhẹ, cồng kềnh theo quy định của vận chuyển hàng không quốc tế cần phải quy đổi ra trọng lượng theo thể tích.

VẬT CẤM GỬI VÀ GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

VẬT CẤM GỬI VÀ GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

Ngoài những qui định đối với bưu gửi trong nước, bưu gửi đi quốc tế phải tuân thủ các qui định sau của pháp luật Việt Nam nói riêng và của luật bưu chính quốc tế nói chung như sau:

Chỉ tiêu thời gian phát hàng

Chỉ tiêu thời gian phát hàng

Dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế TNL là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Chuyển phát...

Zalo