EmailEmail: info@tnlexpress.com

090 966 1034 - 028 6292 0892

vi en
Tin tức
DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT, NGUY HIỂM

STT

PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

LOẠI HÌNH DV

CHÚ THÍCH

1

Chất nổ

Cấm vận chuyển

 

2

Khí dễ cháy

Cấm vận chuyển

 

3

Khí dễ cháy, không độc

Cấm vận chuyển

Có thể vận chuyển tùy vào đặc tính của chất đó

4

Khí độc

Cấm vận chuyển

 

5

Chất lỏng dễ cháy

Được phép VC

Tối đa được vận chuyển 20L

6

Chất rắn dễ cháy

Được phép VC

Tối đa được vận chuyển 10L

7

Chất có khả năng bị bốc cháy

Được phép VC

Tuân thủ theo hướng dẫn gửi hàng của IATA

8

Chất dễ cháy khi tiếp xúc với nước

Cấm vận chuyển

 

9

Chất oxi hóa khử

Được phép VC

Tuân thủ theo hướng dẫn gửi hàng của IATA

10

Chất đa ô xít hữu cơ

Được phép VC

Tuân thủ theo hướng dẫn gửi hàng của IATA

11

Chất độc

Cấm vận chuyển

Có thể vận chuyển tùy vào số lượng và đặc tính của chất đó

12

Chất lây nhiễm

Được phép VC

Phân loại nhóm A bị cấm

13

Chất phóng xạ

Cấm vận chuyển

 

14

Chất ăn mòn

Được phép VC

Tuân thủ theo hướng dẫn gửi hàng của IATA

15

Các loại hàng tạp nguy khác

Được phép VC

Tuân thủ theo hướng dẫn gửi hàng của IATA

 

Zalo