Tra cứu vận đơn


Điền mã vận đơn dưới đây:

  • TNL
  • FedEx
  • TNT
  • Ups
  • DHL

Phụ phí dịch vụ DHL 2018

1.  Phụ phí hàng hóa có pallet không thể xếp chồng:

    Khoản phụ phí cố định 3.900.000 vnd sẽ được áp dụng khi bất kỳ pallet nào trong phạm vi vận chuyển không thể xếp chồng do yêu cầu của bên vận chuyển hoặc do hình dạng, dung lượng hoặc cách đóng gói của nó.

2.  Phụ phí hàng quá khổ:

     Khoản phụ phí cố định 2.100.000 vnd sẽ được áp dụng khi bất kỳ gói hàng nào, tính bao gồm cả pallet, có kích thước mỗi cạnh đơn vượt quá 120cm hoặc có trọng lượng vượt quá 70kg.

  

(028) 62920892
Liên hệ với chúng tôi
P.CSKH - (028)62920892
My status
P.Kinh Doanh - (028) 62920899
My status
P.Kế Toán - (028) 62920898
My status