Tra cứu vận đơn


Điền mã vận đơn dưới đây:

  • TNL
  • FedEx
  • TNT
  • Ups
  • DHL

Phụ phí vùng xâu, vùng xa (Nếu có)

Để có thể cung cấp cho Quý khách mạng lưới giao nhận tốt nhất, TNL Express xin áp dụng việc điều chỉnh phí dịch vụ vận chuyển vùng hẻo lánh, biệt lập, vùng xa trung tâm hiện nay nhằm bù đắp một phần chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Phí điều chỉnh này sẽ là 0,40 USD mỗi kg với mức tối thiểu là 30 USD cho mỗi gói hàng (theo cách nào cao hơn). Mức phí này sẽ được áp dụng cho tất cả gói hàng được nhận hoặc gửi tới vùng xa trung tâm trong mạng lưới DHL, TNT, UPS, FEDEX..

Chúng tôi hy vọng Quý khách thông hiểu được về những điều chỉnh cần thiết phản ánh một cách chính xác hơn trong việc quản lý chi phí và nguồn lực của chúng tôi.

(028) 62920892
Liên hệ với chúng tôi
P.CSKH - (028)62920892
My status
P.Kinh Doanh - (028) 62920899
My status
P.Kế Toán - (028) 62920898
My status